Tractaments

[row]

[span12]

[title_box title=”Tractaments” subtitle=””]

[/span12]

[/row]

[row]

[span6]

[service_box title=”Estètica Dental” icon=”icon5″ text=”” btn_link=”http://centredentalsala.com/solutions-view/estetica-dental/”  btn_size=”normal” target=”_self” custom_class=”extra”]

[service_box title=”Implants Dentals” icon=”icon11″ text=”” btn_link=”http://centredentalsala.com/solutions-view/implants-dentals/” btn_size=”normal” target=”_self” custom_class=”extra”]

[/span6]

[span6]

[service_box title=”Odontopediatria” icon=”icon8″ text=”” btn_link=”http://centredentalsala.com/solutions-view/odontopediatria/” btn_size=”normal” target=”_self”]

[service_box title=”Ortodoncia” icon=”icon10″ text=”” btn_link=”http://centredentalsala.com/ortodoncia/” btn_size=”normal” target=”_self”]

[/span6]

[/row]

 

[cherry_parallax image=”parallax_2.jpg” speed=”normal” invert=”false” custom_class=”extra”]

[row]

[span12]

[hero_unit title=”Especialistes en el que fem” text=”Els grans avenços científics actuals, fan que cada dia més tinguem que ser més especialistes en el nostre sector i per tant ens demanen  formació constantment. Cada professional del nostre centre es forma com a especialista i està altament qualificat en l’area que practica.” ]

[/span12]

[/row]

[/cherry_parallax]